Fangmeldung

Burmberger Josef - 09.10.2018 - Frauennerfling - Donau Name: Burmberger Josef
Fangdatum: 09.10.2018
Gewicht:

1. Fisch: 3010 g
2. Fisch: 2600 g
3. Fisch : 1100 g

Länge: 1. Fisch: 57 cm
2. Fisch: 55 cm
3. Fisch : unbekannt
Gewässer: Donau bei Hengersberg
Köder: Maden
Burmberger Josef - 03.10.2018 - Frauennerfling - Donau Name: Burmberger Josef
Fangdatum: 03.10.2018
Gewicht: 2980 g
Länge: 60 cm
Gewässer: Donau bei Hengersberg
Köder: Maden
Gegenfurtner Christian - 29.09.2018 - Hecht - Schlott Weiher Name: Gegenfurtner Christian
Fangdatum: 30.09.2018
Gewicht: 7 kg
Länge: 96 cm
Gewässer: Schlott Weiher
Köder: Köderfisch
Trost Hanspeter mit seinem Schied Name: Trost Hans-Peter
Fangdatum: 17.08.2017
Gewicht: 8500g
Länge: 87 cm
Gewässer: Schlott
Köder: k.A.
Gilch Alexander mit einer Schleie Name: Gilch Alexander
Fangdatum: 15.05.2016
Gewicht: 2350g
Länge: 55 cm
Gewässer: Baggerloch
Köder: Wurm